Magdalena Markowska – psycholog, certyfikowany trener, wykładowca, szkoleniowiec, nauczyciel, terapeuta

Specjalizuję się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.


Wykorzystując wiedzę i zdobyte umiejętności założyłam i prowadzę przedszkole „Akademia Kota Leonarda” , w którym wykorzystuję autorską metodę pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Założyłam również Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka specjalizujący się w diagnozie i terapii małego dziecka i jego rodziny.

W swoim przedszkolu współprowadzę warsztaty „Autyzm – kompendium wiedzy i umiejętności” dotyczące pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Jako psycholog szkolny współpracuję z przedszkolami i szkołami jako konsultant w zakresie m. in. monitorowania realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów.

Pełnię także funkcję superwizora placówek edukacyjnych z którymi współpracuję w zakresie niwelowania zachowań trudnych ich podopiecznych.

Obecnie jestem doktorantką i prowadzę badania dotyczące spektrum autyzmu i przywiązania.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się ze studentami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Współpracuję również z firmami szkoleniowymi jako szkoleniowiec w zakresie: diagnozy, terapii i edukacji dziecka z autyzmem, trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu, a także organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i tworzenia indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.

 

   Zapraszam do współpracy

Magdalena Markowska